Halal slachten

Zoals eerder gezegd, wordt halal het meest geassocieerd met het ritueel slachten en consumeren van gevogelte en vee door moslims. Men is echter niet altijd op de hoogte van de details m.b.t. 'ritueel slachten'. Overigens spreken we in de islam liever over halal slachten omdat ritueel slachten teveel associaties oproept met de oude niet-monotheïstische religies. Uiteraard hoort bij het halal slachten een bepaald ritueel (bepaalde handelingen), maar de zin van de halal slacht ligt niet in het ritueel als zodanig. Het ritueel is zinloos wanneer dit niet in de context wordt gezien van de allesomvattende kijk van de islam op het leven.   

Het belangrijkste bij het halal slachten van dieren, is dat het dier op een eerbiedige en zo pijnloos mogelijke wijze gedood wordt. Daarnaast zijn er andere voorwaarden die in acht genomen moeten worden voordat een geslacht dier als ‘halal’ bestempeld kan worden. De belangrijkste daarvan luiden als volgt:

  • Het dier      moet als zodanig halal zijn      (dus geen varken, roofdier, roofvogels, enz..)
  • De slachter moet een (liefst ervaringsdeskundige)      belijdende moslim zijn      en op de hoogte zijn van alle regels;
  • De plek waar het dier geslacht wordt,      moet schoon en hygiënisch zijn;
  • De      slachter moet er voor zorgen dat het dier zo min mogelijk stress ondervindt. Het dier moet vóór de slacht voldoende gegeten,      gedronken en gerust hebben. Het slachtmes      mag niet zichtbaar zijn voor het dier en mag ook niet in het      bijzijn van het dier geslepen worden.      Voorts mogen andere dieren niet      toekijken tijdens het slachten van een ander dier;
  • Het dier      moet bij voorkeur met de kop      richting de Qibla (gebedsrichting, Mekka) geslacht worden;
  • Voordat      een dier geslacht wordt, spreekt de slachter een specifieke spreukuit: "Bismillah, Allah-u akbar".      Hiermee wordt het dier in naam van      Allah geslacht, als uiting van dankbaarheid aan God (en dus niet als      slacht-offer zoals in de oude religies);
  • Vervolgens      worden in één beweging de      luchtpijp, de halsslagader en de zenuwbanen naar de hersenen doorgesneden.      Hierdoor verliest het dier zeer snel het bewustzijn en stopt het hart met      kloppen; Dit garandeert een snelle dood (en daarmee minder pijn). Een tweede halssnede is toegestaan als de eerste niet adequaat is gebleken (i.t.t. Kosher).
  • Het dier      wordt vervolgens met de kop naar      beneden gehangen zodat het bloed weg kan stromen. Hierdoor verdwijnen eventueel      schadelijke bacteriën en blijven deze niet in de bloedvaten achter.

Een halal-certificaat kan alleen worden afgegeven als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan.

NB: de recentelijk losgebarsten discussie rondom onverdoofd slachten wordt getekend door verwarring en onwetendheid bij de critici aan de ene kant en slechte praktijken door moslims zelf, die zich niet houden aan de islamitische bepalingen, aan de andere kant. Wanneer onder andere de bovenstaande richtlijnen strikt worden opgevolgd, kan met zekerheid gesteld worden dat halal slachten de meest diervriendelijke wijze van slachten is. Overigens is dit door uiteenlopende onafhankelijke onderzoeken meermaals aangetoond. Het onderzoek waar de Partij voor de Dieren zich op baseert is te beperkt en richt zich op praktijken die juist niet conform de islamitische richtlijnen zijn. Lees hier verder over deze kwestie en de positie van H.I.C.