HIC en Halal

Voor u is het wellicht interessant om te weten welke veel voorkomende producten door H.I.C. als niet halal (haram) worden beschouwd:

  • Varken      (vlees, vet en alle andere derivaten);
  • Dieren      die niet op islamitische wijze geslacht zijn;
  • Alcoholische      dranken en bedwelmende middelen;
  • Vleesetende      dieren, roofvogels en bepaalde andere dieren;
  • Vlees      van dieren die spontaan zijn gestorven (ouderdom, ongeluk);
  • Voedingsmiddelen      ‘besmet’ met een van de bovenstaande producten;
  • Bepaalde      gelatine, enzymen, emulgatoren en kleur-/smaakstoffen die van bovenstaande      producten gemaakt zijn.
  • Bloed (met      uitzondering van bloed dat van nature in het vlees is achtergebleven)

Als u halal-certificering overweegt, kan H.I.C. samen met u de wensen en mogelijkheden nagaan. We bekijken of en welke producten, ingrediënten en processen eventueel aangepast dienen te worden. Maar niet alleen u komt in aanmerking voor een audit, ook uw eventuele toeleveranciers dienen hun product- en ingrediëntenspecificaties bekend te maken. Want ook zij kunnen bovenstaande niet-halal-producten verwerkt hebben in hun (half-)fabricaten. Leest u verder onder “Halal certificering” voor meer details over de certificeringprocedure.