Wat is Halal?

We komen bij veel bedrijven over de vloer waar men vrijwel niets of nauwelijks iets weet over  halal (-certificering). Deze bedrijven weten zich dan ook geen raad wanneer zij bijvoorbeeld van een klant in het buitenland voor het eerst een verzoek krijgen om een halal-certificaat. En dat is ook logisch, want als u nooit eerder met halal-vraagtukken te maken hebt gehad. Omdat wij ons bewust zijn van deze informatiebehoefte, proberen wij u hieronder zo goed mogelijk op weg te helpen in de wereld van halal.

 

Betekenis en toepassing

In tegenstelling tot wat velen denken, betekent halal niet zoiets als rein. Halal is het Arabische woord voor wettig of toegestaan. Het tegenovergestelde van halal is haram, wat logischerwijs onwettig of verboden betekent.

Lees meer

Sharia

Binnen de islamitische wetgeving (sharia) geldt het allesomvattende principe dat alles halal is (toegestaan) tenzij een bepaling vanuit de koran of hadith anders voorschrijft. Deze twee bronnen zijn namelijk het hoogste gezag binnen de islamitische wetgeving. Uit deze twee bronnen hebben de daartoe bevoegde geleerden, volgens strikte procedures, bepalingen afgeleid die kunnen worden toegepast op alle mogelijke vraagstukken binnen het menselijke leven.

H.I.C. en halal

Als u halal-certificering overweegt, kan H.I.C. samen met u de wensen en mogelijkheden nagaan.

Lees meer