Betekenis en Toepassing

In tegenstelling tot wat velen denken, betekent halal niet zoiets als rein. Halal is het Arabische woord voor wettig of toegestaan. Het tegenovergestelde van halal is haram, wat logischerwijs onwettig of verboden betekent. ‘Halal’ en ‘haram’ zijn twee theologisch- juridische bepalingen die van toepassing zijn op alle facetten van het leven. In de islam dragen alle zaken die halal of haram zijn een theologisch-juridische onderbouwing met zich mee. Volgens de islamitische zienswijze is alles wat halal is goed voor mens, dier, milieu en maatschappij en het tegenovergestelde geldt uiteraard voor alles wat haram is. De kwalificatie ‘halal’ is dus niet beperkt tot voeding of vlees en heeft niet primair te maken met hygiëne, hoewel dit wel één van de voorwaarden is van halal-waardigheid.

Binnen de context van levensmiddelen en persoonlijke verzorging hebben de termen halal en haram betrekking op o.a.:

  • Vlees en      vleesderivaten;

  • Alle      producten waarin mogelijk haram-ingrediënten verwerkt zijn, zoals dierlijke      gelatine en alcohol;

  • Alle      materialen en middelen die tijdens de productie, opslag en transport van      levensmiddelen daarmee in contact komen;

  • De      ruimte waarin de producten worden verwerkt;

  • De wijze      van productie / het productieproces (o.a. ethisch aspect)