Religieuze Achtergrond

Bepaalde regels met betrekking tot halal-voeding zijn inmiddels ingeburgerd. Alcohol en varkensvlees bijvoorbeeld, zijn uit den boze. Maar hoe zit het met bepaalde additieven, E-nummers en gelatinesoorten? En wat zegt de islamitische wetgeving over slachten onder verdoving?

Met dit soort vraagstukken heeft H.I.C. dagelijks te maken. Sommige vraagstukken zijn bij ons reeds bekend en kunnen we met de bestaande islamitische wetgeving en onze technische know-how ondervangen. Echter, het kan ook voorkomen dat we geconfronteerd worden met nieuwe ontwikkelingen binnen de levensmiddelenwereld waarover nog geen islamitisch oordeel is geveld of waar veel onduidelijkheid over bestaat. In dergelijke gevallen doet H.I.C. een beroep op de deskundigheid van gerenommeerde islamitische instituten die wereldwijd opereren. Daarnaast hebben wij de beschikking over een zeer uitgebreid netwerk van overkoepelende halal-organisaties zoals accreditatiebureaus die soms aan ministeries van islamitische landen gebonden zijn.

H.I.C. streeft naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van islamitische ‘stromingen’. Dat wil zeggen dat we ons niet beperken tot een bepaalde Sharia-school, zoals bijvoorbeeld Maliki of Hanafi. Om een veelzijdigheid aan opvattingen te garanderen, doen we ook een beroep op meer internationaal opererende religieuze autoriteiten die een breed scala aan geleerden herbergen. Zo raadplegen wij regelmatig bekende fatwa-websites zoals www.islamonline.net en www.islamweb.net. Tientallen gerenommeerde geleerden uit uiteenlopende scholen en landen staan hier klaar om alle mogelijke vragen van moslims over de hele wereld te beantwoorden.

Dit betekent niet dat wij ad hoc fatwa’s toepassen die onze relaties het beste uitkomen. Wij zijn van mening dat consistentie in beoordeling van halal en haram essentieel is voor een betrouwbaar beleid.

Bezoek enkele websites van islamitische autoriteiten: