Wie zijn wij?

H.I.C. is als één van de eerste halal-certificeringsinstanties opgericht in 1985 om te beantwoorden aan de stijgende vraag van de moslimgemeenschap naar halal-gecertificeerde (vlees-)producten. De roep om betrouwbare halal-waardige producten nam in de jaren daarna alleen maar toe. Na een korte actieve periode is H.I.C. op een laag pitje gaan draaien vanwege gebrek aan capaciteit. Sinds 2004 is H.I.C. weer volop aanwezig en ons streven is om uit te groeien tot een toonaangevend halal-keurmerk met een internationale werkingssfeer. Inmiddels beschikt H.I.C. over een zeer uitgebreid netwerk en geldt zij als een belangrijke speler op de halal-markt.

H.I.C. is een halal-controle-instantie die halal dichterbij brengt. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Zoetermeer, van waaruit wij ons richten op alle aanvragen zowel binnen als buiten Nederland.

Op verzoek van halal-producenten controleren en inspecteren wij alle ingrediënten, grondstoffen, additieven en bedrijfsprocessen op halal-waardigheid. Daarbij worden eventuele productie- en slachtprocessen onder de loep genomen, maar ook transport en opslag komen in aanmerking voor halal-certificering. Omdat wij een halal-certificaat zo aantrekkelijk mogelijk willen maken, proberen wij de kosten van certificering zo laag mogelijk te houden. Wij werken daarom uitsluitend met een contributiesysteem, zonder factuurtoeslagen, opslagpercentages en andere ‘toeslagen’. Op deze manier blijft een halal-certificaat interessant en daarmee halal-producten betaalbaar.

De basis voor correcte halal-controle wordt gevormd door nauwkeurigheid en kennis van zaken in combinatie met een sterk gevoel voor integriteit. Kennis, kwaliteit en betrouwbaarheid: dat zijn de normen en waarden die de grondslag vormen van ons bestaansrecht.

H.I.C., Halal In every Corner.

Visie

H.I.C. is ervan overtuigd dat halal niet alleen een religieuze bepaling is die moslims opvolgen vanuit hun geloofsovertuiging, maar ook een kwalificatie die een kwaliteitsgarantie representeert. Onafhankelijk, professioneel en integer werken wij aan een wereld waarin halal gelijk staat met kwaliteit.

Missie

H.I.C. streeft ernaar de beschikbaarheid van hoogwaardige halal-producten te vergroten. Ons motto is dan ook “halal in elke hoek”.