Het certificeringsproces

STAP 1: Aanmelden

Een aanmeldingsformulier kunt u op aanvraag toegestuurd krijgen. Na het volledig invullen dient u dit formulier naar ons terug te sturen. Dit kan per post, fax of e-mail. Op dit aanmeldingsformulier wordt u gevraagd gegevens te verstrekken van contactpersonen, NAW gegevens van het bedrijf en eventuele fabrieksvestigingen. Ook vragen wij om basisinformatie t.a.v. de aard van uw bedrijf en uw producten.

STAP 2: Kennismakingsgesprek

Na ontvangst van dit formulier, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. U krijgt dan bezoek van een H.I.C. coördinator die al uw vragen kan beantwoorden. Deze coördinator zal u gedurende het certificeringproces van begin tot eind begeleiden. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om ons te bezoeken.

STAP 3: Het contract

Zodra u akkoord geeft voor certificering, maken wij een contract op om de samenwerking formeel te kunnen starten. Zodra het contract ondertekend is door beide partijen bent u officieel lid van H.I.C. en bent u ook contributie verschuldigd. Het contract wordt in een vroeg stadium getekend, omdat wij ons werk direct beginnen.

STAP 4: Halal Check productspecificaties

Indien van toepassing vragen wij de productspecificaties op van de producten waarvoor u een certificaat wenst. Hierop ontvangt u feedback met een voorlopige beoordeling en eventuele aandachtspunten. Het kan nodig zijn dat wij meer gedetailleerde specificaties nodig hebben van uw leverancier(s).

STAP 5: Halal Audit

Na het eerste kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor een Halal Audit. Een H.I.C. coördinator brengt een bezoek aan de plaats waar de halal-controle en inspectie plaats zal vinden. Aan de hand van een checklist met Halal Critical Points (HCP) observeert de coördinator o.a. de bedrijfsprocessen, bekijkt de indeling van uw pand en bepaalt de haalbaarheid van halal-certificering. Indien mogelijk en gewenst, kan de halal-audit direct na de kennismaking plaatsvinden.

STAP 6: Certificaat

Uw bedrijf is gecontroleerd, het contract is getekend en het certificaat is verstrekt. U bent vanaf dit moment in het bezit van een halal-certificaat en u bent bevoegd het logo van H.I.C. te gebruiken op de verpakking van uw halal-producten.

H.I.C. stelt alles in werking om het gehele proces zo snel mogelijk te voltooien. De werkelijke duur hangt af van de complexiteit van uw bedrijfsprocessen, eventueel vereiste aanpassingen en uiteraard uw medewerking en eventueel die van uw leverancier(s)!